Dalība projektos un programmās

LIAA

Augsti kvalificētu darbinieku piesaiste

SIA “InPass” 29.04.2022. noslēdza līgumu Nr. VP-L-2022/28. ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par augsti kvalificētu darbinieku piesaisti, lai ieviestu būtiskus sistēmas uzlabojumus gan ātrdarbībā, gan sistēmas drošībā; API savienojumu vietā – izveidotās programmatūras bibliotēkas; optimizētu datus dažādos moduļos un mašīnredzes risinājuma datu bāzes pieprasījumos (projekta numurs: VP-PI-2022/29).

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

SIA InPass 2021. gada 17. septembrī noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2021/288 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākumā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekts UP-CEMS programmā „Eurostars-2”

Projekts tiek īstenots programmā „Eurostars-2”, un līdzfinansējumu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra un Dānijas Inovāciju fonds (IFD). „Eurostars-2” ir Eiropas Komisijas programmas „Apvārsnis 2020” un „Eureka” Sekretariāta apvienotā programma, kas atbalsta inovatīvu preču, pakalpojumu vai tehnoloģiju pētniecībā un izstrādē iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus.

Projekta mērķis ir sadarbībā ar Dānijas uzņēmumu „Instrumatic Marine”, kam ir vairāk nekā 40 gadu pieredze vides uzraudzībā, un Dānijas Nacionālo metroloģijas institūtu izstrādāt oriģinālu kuģu izmešu uzraudzības sistēmu.

Atbalsts dalībai izstādēs un konferencēs

SIA InPass 2020. gada 31. martā noslēdza līgumu Nr. IZ-L-2020/13 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā ieguldītāja vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

Klasteru programma

SIA InPass piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rumāniju, kur norisinājās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem un nozares aktualitāšu izpēte un diskusijas. Brauciens tika īstenots projektā „Klasteru programma”. Biedrība „Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris” par šī projekta īstenošanu noslēdza līgumu Nr. 3.2.1.1/16/A/016 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Reģionālie uzņēmumu inkubatori un radošo nozaru inkubators

SIA InPass noslēdza līgumu ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projektā Nr. 3.1.1.6/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”.