Vienotā elektroniskā darba laika uzskaites datu bāze (VEDLUDB)

28.06.2024

Kas ir VEDLUDB?

Vienotā Elektroniskā Darba Laika Uzskaites Datu Bāze (VEDLUDB) ir sistēma, kas izstrādāta, lai apkopotu, pārvaldītu un uzturētu datus par darba laika uzskaiti būvniecības projektos Latvijā. Papildus VEDLUDB sistēma izsniedz tos arī likumā noteiktajām iestādēm.

Šī datu bāze ir izveidota saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un ir daļa no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS)​​.

InPass nodrošina integrāciju ar VEDLUDB sistēmu. Tā rezultātā mūsu portālā uzkrātie dati tiek automātiski novadīti pie būvniecības nozari kontrolējošajām institūcijām. Tas nozīmē, ka šādi tiek atvieglota būvnieka ikdienu.

VEDLUDB izmantošanas mērķis

VEDLUDB ir integrēta Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Tā nodrošina galvenajiem būvdarbu veicējiem (GBV) iespēju reģistrēt savus būvlaukumus. Kā arī automātiski pārsūtīt datus no Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmām (EDLUS) uz šo datubāzi.

Sistēma apkopo un uztur datus par būvlaukumā strādājošo darbinieku darba laiku. Un papildu sniedz iespēju šos datus apskatīt gan pašiem darbiniekiem, gan darba devējiem, kā arī attiecīgajām valsts iestādēm. Kā piemēram: Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) un Valsts darba inspekcijai (VDI)​​.

Kā darbojas VEDLUDB?

Būvlaukuma reģistrācija:

  1. GBV pārstāvis pieslēdzas BIS sistēmai un atver VEDLUDB sadaļu;
  2. Tiek reģistrēts būvlaukums. Prasība ir norādīt nepieciešamo informāciju, piemēram, būvatļaujas numuru, informāciju par būvdarbu līgumu un būvdarbu uzsākšanas datumu u. c. obligāti norādāmo informāciju;
  3. Pēc būvlaukuma reģistrācijas tiek ģenerēts un piešķirts sertifikāts, kas ir unikāla simbolu virkne, nodrošinot datu autentifikāciju un autorizāciju starp EDLUS un VEDLUDB.

Datu nodošana:

  1. Visi EDLUS sistēmā ievadītie dati atskaišu formā automātiski tiek nodoti VEDLUDB;
  2. Sistēma pārbauda un uzkrāj šos datus, nodrošinot to pieejamību GBV, apakšuzņēmējiem un attiecīgajām valsts iestādēm.

Datu apskate:

  1. Reģistrētie lietotāji var pieslēgties VEDLUDB un apskatīt, un lejupielādēt nodotos darba laika uzskaites datus, kas ir pieejami šādos formātos: CSV vai XSLX;
  2. Būvniecības valsts kontroles biroja un Valsts darba inspekcijas darbinieki, kuriem BIS2 ir piešķirtas attiecīgas tiesības, var tiešsaistē apskatīt VEDLUDB uzkrātos darba laika uzskaites datus. Lai apskatītu šo informāciju, darbiniekiem ir jāpieslēdzas BIS2 sistēmai un jāatver VEDLUDB sadaļa. Pēc pieslēgšanās darbinieki var meklēt interesējošos datus pēc nodarbinātā personas koda vai darba devēja reģistrācijas numura, kā arī lejupielādēt datus CSV vai XSLX formātos​​.

Apakšuzņēmēju līgumu reģistrācija

Ar 2024. gada 1. jūliju Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 21 "Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem" tiks veikti grozījumi. Būvkomersantam, lai ieviestu efektīvu un pārskatāmu datu uzkrāšanu par norēķiniem apakšuzņēmēju ķēdēs būvdarbu līgumu izpildes kārtā, būs pienākums reģistrēt un iesniegt vienotajā EDLUS datubāzē informāciju par visiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem. 

Prasība attieksies ne tikai uz līgumiem, kas slēgti ar saviem apakšuzņēmējiem. Tā attieksies arī uz līgumiem ar būvniecības ierosinātāju, tajos veiktajiem grozījumiem un noslēgto būvdarbu līgumu ietvaros samaksāto līguma summu vai tās daļu. Būs jāfiksē gan būvniecības ierosinātāja norēķini ar būvdarbu veicējiem, galvenā būvdarbu veicēja norēķini ar saviem apakšuzņēmējiem, gan apakšuzņēmēju norēķini ar saviem apakšuzņēmējiem.

Šī funkcija ir būtiska, lai nodrošinātu  darbību pārskatāmību un precīzu uzskaiti visos būvniecības posmos​​. Tādēļ VEDLUDB ir svarīgs rīks, kas palīdz uzlabot darba laika uzskaites procesu pārskatāmību un efektivitāti. Kā arī veicina likuma ievērošanas higiēnu.

Vēlies uzzināt vairāk par InPass sniegtajām iespējām saistībā ar EDLUS pakalpojumu? Piesaki bezmaksas konsultāciju pa tālruni vai tiešsaistē.