Summētais darba laiks – Kas tas ir un kā to pareizi piemērot?

21.06.2024

Summētais darba laiks ir darba laika organizēšanas veids, kurā darbiniekam tiek noteikts normālais darba laiks pārskata perioda robežās, nenosakot normālo dienas vai nedēļas darba laiku. Tas nozīmē, ka darbinieks var strādāt dažādu stundu skaitu darba nedēļu un dienu ietvaros, bet nostrādāto stundu skaits pārskata periodā nedrīkst pārsniegt normālo darba laiku.

Summētais darba laiks tiek izmantots, ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu. Šādā situācijā darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieka pārstāvjiem var noteikt summēto darba laiku.

Summētā darba laika nosacījumi

Summētā darba laika režīmā Darba likums liedz nodarbināt personu ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā. Un pārskata periodā diennakts atpūtas laiks nav īsāks par vidēji 12 stundām diennaktī. Bet nedēļas atpūtas laiks nav īsāks par vidēji 35 stundām nedēļā, ieskaitot diennakts atpūtas laiku.

Darba devējam ir pienākums laikus iepazīstināt darbinieku ar darba grafiku un šim iepazīstināšanas faktam ir jābūt pierādāmam. Piemēram, darba grafiku var izsūtīt uz darbinieka e-pastu (kas ir iepriekš saskaņots) vai iepazīstināt ar grafiku, kur darbinieks ar savu parakstu apliecina, ka ir ar to iepazinies.

Kāds ir pārskata periods?

Summētā darba laika pārskata periods, ja nav citas vienošanās, ir viens mēnesis. Tomēr darba devējs ar jauno darbinieku darba līgumā  var vienoties par garāku  pārskata  perioda ilgumu, kas nepārsniedz  3 mēnešus. Praksē pārskata periods ir iespējams arī garāks par trīs mēnešiem, ja organizācijā tas ir noteikts darba koplīgumā.

Vai svētku dienas ir izņēmums?

Ja summētā darba laika režīmā svētku diena iekrīt darbinieka darba laikā, darbs tiek kompensēts ar piemaksu vai darbiniekam tiek piešķirta brīvdiena citā dienā. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu darbinieku tiesības un atbilstošu atalgojumu, kā arī atpūtu.

Kā tiek aprēķinātas summētā darba laika virsstundas?

Virsstundas summētā darba laika režīmā tiek aprēķinātas, ja kopējais nostrādāto stundu skaits pārskata periodā pārsniedz normālo darba laiku.

Par virsstundām tiek maksāta papildu samaksa saskaņā ar Darba likumu, tas ir, ne mazāk kā 100 procentu apmērā no noteiktās algas likmes.

Summētā darba laika grafika izstrāde

Summētā darba laika grafiks tiek izstrādāts, lai darbinieki un darba devēji varētu plānot darba laiku efektīvāk un elastīgāk. Grafiks jāizstrādā tā, lai nodrošinātu normālu darba laiku pārskata periodā un tas atbilstu likuma prasībām. Un darba grafika izmaiņas ir pieļaujamas, ja tās nepieciešamas pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, aiz darbinieka darbnespējas, tomēr darba devējs nav tiesīgs grozīt darbiniekam noteikto darba grafiku darbinieka pārejošas darbnespējas laikā, kā arī laikā, kad darbinieks neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

Automatizē darba laika uzskaiti izmantojot InPass risinājumus

Lai vienkāršotu un precizētu summētā darba laika uzskaiti, piedāvājam izmantot InPass elektroniskās darba laika uzskaites risinājumus. InPass sistēmas ir izstrādātas, lai nodrošinātu precīzu un automatizētu darba laika uzskaiti, kas atbilst visām Darba likuma prasībām. Mūsu risinājumi piedāvā:

  • Reāllaika uzskaite: darbinieku darba laika uzskaite notiek reāllaikā, nodrošinot precīzus datus par nostrādātajām stundām;
  • Pārskata perioda vadība: automatizēta pārskata perioda datu apkopošana un analīze, lai nodrošinātu atbilstību darba līgumam;
  • Vienkārša integrācija: InPass sistēmas viegli integrējas ar esošajām HR un algas aprēķina sistēmām, ļaujot efektīvi pārvaldīt darba laika datus,
  • Drošība un pieejamība: mūsu risinājumi nodrošina augstu datu drošības līmeni un pieejamību, garantējot, ka dati ir droši un viegli pieejami jebkurā laikā.

Izvēlieties InPass elektroniskās darba laika uzskaites risinājumus, lai uzlabotu sava uzņēmuma darbības efektivitāti, samazinātu administratīvos izdevumus un nodrošinātu atbilstību Darba likuma prasībām.

Sazinieties ar mums jau šodien, lai uzzinātu vairāk par mūsu piedāvājumiem un ieviestu efektīvus darba laika uzskaites risinājumus savā uzņēmumā!