InPass izstrādā komunikāciju kontroliera prototipu

02.02.2023

Latvijas inovāciju uzņēmums “InPass” starptautiskā projektā ir izstrādājis komunikāciju kontroliera prototipu, kas ir daļa no iekārtas kuģu emisiju kontrolei. Šāda ierīce ir nepieciešama, lai nodrošinātu savstarpējo komunikāciju ar pārējām sistēmā uzstādītajām mērierīcēm. Kontroliera uzdevums būs apkopot datus un uzglabāt serverī, lai pēc tam varētu veikt iegūto datu analīzi.

InPass vadītājs Raivis Ekšteins stāsta, ka komunikāciju kontrolieris ir daļa no emisiju nepārtrauktu mērījumu sistēmas. Jau šobrīd ir pieejamas šādas sistēmas, bet tie ir stacionāri, smagi un sarežģīti laboratorijas tipa instrumenti, kuru izmantošana nepieciešamas padziļinātas zināšanas. Turpretī “InPass” iekārta būs pārnēsājama un vienkārši lietojama.

“Ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā līdz 2050. gadam plānots ierobežot kuģu satiksmes emisijas par 50%, sagaidāms ievērojams pieprasījums pēc šādām iekārtām,” paredz R. Ekšteins.

Darbu pie šī projekta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Liepājas biznesa inkubatora uzņēmums “InPass” sāka 2021. gadā, rakstīja Labs of Latvia. Tolaik bija paredzēts, ka viss projektu tiks pabeigts 2023. gada vasarā.

Izstrādā starptautiskā projektā

Mērierīce ir izstrādāta starptautiskā projektā “Ultraportatīva nepārtrauktas emisijas uzraudzības sistēma”. Projekta galvenais partneris ir Dānijas vides monitoringa ierīču ražotājs “Instrumatic Marine”. Līdzās “InPass” projekta partneri ir Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte, kas veica matemātiskus aprēķinus un testus, lai nodrošinātu precīzu mērierīces darbību, kā arī Dānijas Nacionālais metroloģijas institūts.

Projekts tiek īstenots “Eurostars-2” programmā, kas ir Eiropas Komisijas programmas “Apvārsnis 2020” un “Eureka” sekretariāta apvienotā programma, kas atbalsta inovatīvu produktu, pakalpojumu vai tehnoloģiju izstrādi, ko veic mazie un vidējie uzņēmumi. Projekta līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Zinātnes padome un Dānijas Inovāciju fonds.

Automatizācijā ir nākotne

2017. gadā “InPass” izveidoja Raivis Ekšteins un Kaspars Golts, rakstīja Labs of Latvia. Viņu mērķis bija palīdzēt mūsdienīgiem un uz rezultātu orientētiem uzņēmējiem un privātpersonām izmērīt darba ražīgumu dažādām tehnoloģiskām iekārtām, apstrādāt nepieciešamos datus un nodrošinātu sistēmu nepārtrauktu uzraudzību.

Uzņēmums izstrādā dažādus automatizācijas risinājumus, kā arī laika uzskaites sistēmas. “Darbs notiek vairākos virzienos, bet kopumā varam teikt, ka automatizējam datu savākšanas procesu. Vadītājiem vairs nav jāseko līdzi “Excel” tabulām vai jāveic pieraksti manuāli. Visus datus var ļoti vienkārši savākt ar mūsu aplikāciju un mākoņserveri,” iepriekš stāstīja R. Ekšteins.

Uzņēmuma klienti lielākoties ir dažādu nozaru ražotāji un iestādes.